top of page

Hepatit C nedir?


 

Hepatit C hastalığı, Hepatit C virüsünün (HCV) sebep olduğu, karaciğeri etkileyen bir enfeksiyondur.

Hepatite neden olan 5 tür virüs vardır: A, B, C, D ve E. Bunlar birbirinden farklı virüslerdir ve birbirlerine kesinlikle dönüşmezler. Hepatit C’ye, bu virüslerden hepatit C adlı virüs neden olur. Her virüs karaciğere aynı şekilde saldırmasına rağmen, farklı yollar ile bulaşabilirler. Aynı zamanda her birinin karaciğeri etkileme şeklinde de bazı farklılıklar vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatit C virüsü, savaşması çok kolay olmayan bir virüstür. İnsanlar yıllar boyunca bu virüsle infekte olarak yaşayabilirler. Ayrıca hepatit C, uzun dönemli hastalığa veya karaciğer hasarına neden olabilir.

 

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 3'Ü

 

Hepatit C sanılanın aksine sık görülen bir hastalıktır. Dünya genelinde yaklaşık 160 milyon kişide kronik Hepatit C bulunmaktadır. Dünya nüfusunun %3’ünü oluşturan yaklaşık 210 milyon kişi Hepatit C virüsü taşımaktadır. Ve her yıl 350.000’den fazla kişi Hepatit C’nin yol açtığı sonuçlar nedeniyle yaşamını kaybetmektedir.

Hepatit C virüsü, el sıkışmak, öpüşmek,  hapşırmak veya çatal, bıçak, bardak, havlu gibi eşyaların ortak kullanılmasıyla, solunum yoluyla bulaşmaz. Hepatit C, virüsle enfekte olmuş kan ve kan ürünleriyle, steril olmayan aletlerle yapılan tıbbi ve cerrahi girişimlerle, hemodiyalizde, doğum sırasında anneden çocuğa geçmesi yoluyla ve nadiren de olsa hepatit C virüsü taşıyan kişiyle girilen korunmasız cinsel ilişkiyle bulaşır.

 

HENÜZ AŞISI YOK

 

Hepatit A ve B’nin aksine, Hepatit C’nin aşısı yoktur. Bu nedenle hepatit C’den korunmada virüsün bulaşma yollarını bilmek ve bunlardan kaçınmak önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hepatit C ile ilgili belirtiler, kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazı insanlar bulaşmadan sadece iki hafta sonra belirtileri fark eder, bazılarında ise belirtiler altı ay sonra ortaya çıkar.

 

Hiçbir belirti olmadan 30 yıl kadar hepatit C ile yaşayanlar da bulunmaktadır. Hepatit C virüsü bulaşan insanların %80’inde akut dönemde hiçbir belirti görülmez. Hastalık hangi evrede olursa olsun, karaciğer hasarı oluşabilmesine karşın belirtiler görülmeyebilir. Çoğu hastada siroz ya da karaciğer kanseri gibi rahatsızlıklar ileri evreye ulaşıncaya kadar herhangi bir belirti gözlenmez.

 

Hepatit C enfeksiyonu geçiren insanların %75-80’inde kronik hepatit C oluşur. Kronik hepatit C bulunan kişilerin; %60-70’inde kronik karaciğer hastalığı gelişir, %5 ila %20’sinde siroz oluşur ve sirozlu hastalarin %1 ila %5’inde ise karaciğer kanseri gelişir.Her yıl 350 binden fazla kişi hepatit C’nin yol açtığı sonuçlar nedeniyle ölmektedir.

 

Hepatit C, günümüzde tedavisi (çaresi) olan bir hastalıktır. Hastalığın ve hastanın durumuna göre hekim uygun tedaviyi düzenlemektedir.

 

Hepatit C hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.


SAĞLIK BAKANLIĞI : http://www.saglik.gov.tr/

HEPYAŞAM DERNEĞİ : http://hepyasam.org/

TÜRK KARACİĞER VAKFI: http://www.tkcv.org/

VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ : http://www.vhsd.org/

Uluslararası Örgütler : 


DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) : http://www.who.int/hepatitis/en/

DÜNYA HEPATİT BİRLİĞİ  (WHA) : http://www.worldhepatitisalliance.org/

ASYA PASİFİK VİRAL HEPATİTİ YOKETME KOALİSYONU (CEVHAP) :  http://www.cevhap.org/index.php/en/

AVRUPA KARACİĞER HASTALARI DERNEĞİ (ELPA) : https://elpa.eu/

bottom of page